Neft və qazma şlamlarının təmizlənməsi

Neft/Su seperatorları
Neft emalı zavodlarında, terminallarda və digər karbohidrogen emal qurğularında Neft/Su separatorları kifayət qədər neft məhsullarını ayıraraq bərpa edə bilərlər. Bir çox əməliyyatda, ayrılmayan karbohidrogenlər tullantı suyuna atılır və ya istehsal suyuna qatılır.

Neftlə çirklənmiş su problemlərini həll etmək üçün müştərilərimizə müxtəlif variantda neft/su separatorları təklif edirik.
• Neft/su separatorları (Dalğavari)
• Yerüstü neft/su separatorları
• Yeraltı neft/su separatorları
• Gəmi tullantı su separatorları
• API separatorlarıa