Ekoloji məsləhət xidməti

Ekoloji məsləhət xidmətləri:

    •   Risklərin qiymətləndirilməsi
    •   Bərpa işlərinin dizaynı
    •   Neftlə çirklənmiş torpaqların və yeraltı sularının təmizlənməsi
    •   Bərpa işlərinin İdarəetməsi
    •   Bərpa işlərinin öyrənilməsi / texniki-iqtisadi əsaslandırmanın hazırlanması
    •   Bələdiyyə çirkab sularının təmizlənməsi
    •   Neftlə çirklənmiş suların təmizlənməsi
    •   Lay suların təmizlənməsia