Kanalizasiya (çirkab) suları təmizləmə stansiyalarıTəmizləmə prosesi


    1. Dolma fazası


        • Çirkab suyu çən 1-ə daxil olur


        • Suyun bir hissəsi SBR çəninə (2-ci çən) daxil olur    2. Aerasiya fazası


        • Mikro orqanizmlərin aktivləşməsi    3. Dayanıqlıq fazası


        • Tullantılar çənin dibinə çökür    4. Təmiz suların çıxması və tullantıların qaytarılması


        • Təmizlənmiş sular sistemdən çıxır


        • Tullantılar 1-ci çənə qaytarılırKLARO avadanlığında suyun təmizlənmə səviyyəsiParameterlər%mq / l
OKT95,039
OBT597,09
NH4-N95,06,1
Nanorg.67,018,7
Ptot.95,00,4
Asılqanlar96,015